MeDiostar NeXT PRO

חברת Asclepion Laser Technologies

כבשה לעצמה מקום בחזית תעשיית הלייזר העולמית בגלל הידע המדעי הרב אותו צברה בעבודתה עם חברת האופטיקה ZEISS ושיתוף הפעולה הנרחב עם חוקרים בכירים מהאוניברסיטאות המובילות בגרמניה.
ידע זה משמש לייצור הלייזרים המדויקים ביותר, העוצמתיים והחדשניים ביותר בתחום הרפואה.
Asclepion היא חלוצת הלייזרים להסרת שיער בטכנולוגיית דיודה. את המכשיר הראשון הציגה כבר בשנת 1999.

חברת Asclepion Laser Technologies

כבשה לעצמה מקום בחזית תעשיית הלייזר העולמית בגלל הידע המדעי הרב אותו צברה בעבודתה עם חברת האופטיקה ZEISS ושיתוף הפעולה הנרחב עם חוקרים בכירים מהאוניברסיטאות המובילות בגרמניה.
ידע זה משמש לייצור הלייזרים המדויקים ביותר, העוצמתיים והחדשניים ביותר בתחום הרפואה.
Asclepion היא חלוצת הלייזרים להסרת שיער בטכנולוגיית דיודה. את המכשיר הראשון הציגה כבר בשנת 1999.

היום, אנו גאים להציג את הדור החמישי של MeDiostar NeXT PRO. עם יותר מ-2500 מערכות בכל העולם, MeDioStar היא מן המערכות המצליחות ביותר בשוק הסרות השיער. המכשיר נחשב לפיסגת מכשירי הסרת השיער בעולם. מהירות טיפול חסרת תקדים, עוצמה ונוחות הופכים את הלייזר הזה למועדף על מרכזים רפואיים בכל העולם. בטכנולוגיה הייחודית של ASCLEPION הלייזר פולט באותו ההבזק שני אורכי גל: 810nm ו-nm 940.
אורך הגל של 810 nm נבלע בפיגמנט המלנין שבשערה ואורך הגל של 940nm נבלע בהמוגלובין שנמצא בכלי הדם שבשורש השערה, גורם לקרישתו וניתוק השורש מכלי הזנתו.

היום, אנו גאים להציג את הדור החמישי של MeDiostar NeXT PRO. עם יותר מ-2500 מערכות בכל העולם, MeDioStar היא מן המערכות המצליחות ביותר בשוק הסרות השיער. המכשיר נחשב לפיסגת מכשירי הסרת השיער בעולם. מהירות טיפול חסרת תקדים, עוצמה ונוחות הופכים את הלייזר הזה למועדף על מרכזים רפואיים בכל העולם. בטכנולוגיה הייחודית של ASCLEPION הלייזר פולט באותו ההבזק שני אורכי גל: 810nm ו-nm 940.
אורך הגל של 810 nm נבלע בפיגמנט המלנין שבשערה ואורך הגל של 940nm נבלע בהמוגלובין שנמצא בכלי הדם שבשורש השערה, גורם לקרישתו וניתוק השורש מכלי הזנתו.

אנו עושים זאת טוב יותר

 • 2,400w -High Power Diode עד60 J/cm2 !
 • טכנולוגיית DoublePulse – שני אורכי גל 810&940nm
 • עומק חדירה גדול, הקרן מגיעה עד הזקיקים העמוקים ביותר בעור!
 • ידית הטיפול הגדולה בתעשיה: 9.12 ס"מ רבוע
 • טכנולוגיית SmoothPulse לטיפול ללא כאבים
 • אפשרות לתוספת ידית Alexandrite, 755 nm לשיער בהיר
 • מתאים לכלל גווני העור 1-6!
 • בעל יכולת זיהוי גבוהה: שיערות דקות עם כמות מינורית של מלנין עדיין מזוהות בזכות שילוב פרמטרים אופטימלי!
 • מהירות העבודה הגבוהה בשוק: עד 12 הרץ
 • מערכת קירור מובנת, הספוט עשוי מקריסטל ספיר, אשר מקורר באופן קבוע ל-5 מעלות.
 • גב גברי מטופל ב3-4 דקות

אנו עושים זאת טוב יותר

 • 2,400w -High Power Diode עד60 J/cm2 !
 • טכנולוגיית DoublePulse – שני אורכי גל 810&940nm
 • עומק חדירה גדול, הקרן מגיעה עד הזקיקים העמוקים ביותר בעור!
 • ידית הטיפול הגדולה בתעשיה: 9.12 ס"מ רבוע
 • טכנולוגיית SmoothPulse לטיפול ללא כאבים
 • אפשרות לתוספת ידית Alexandrite, 755 nm לשיער בהיר
 • מתאים לכלל גווני העור 1-6!
 • בעל יכולת זיהוי גבוהה: שיערות דקות עם כמות מינורית של מלנין עדיין מזוהות בזכות שילוב פרמטרים אופטימלי!
 • מהירות העבודה הגבוהה בשוק: עד 12 הרץ
 • מערכת קירור מובנת, הספוט עשוי מקריסטל ספיר, אשר מקורר באופן קבוע ל-5 מעלות.
 • גב גברי מטופל ב3-4 דקות

אילו סוגי שיער ניתנים לטיפול?

הליך הסרת שיער באמצעות לייזר מבוסס על העיקרון הבסיסי של פגיעה בשורש השערה על ידי אנרגיית חום.
השיער שברצוננו להסיר חייב להיות כהה יותר מרקמת העור בכדי שהאנרגיה תתרכז בשיער ולא תשרוף את העור.
שיער הניתן לטיפול הוא: שחור, חום ושטני וזאת במידה והוא כהה יותר מרקמת העור. שיער שאינו ניתן להסרה באמצאות מכשור שמבוסס על לייזר הוא: ג'ינג'י, בלונדיני ושיער שיבה. הפגיעה של קרני הלייזר במלנין שבשערה והחום שמועבר לשורש שלה גורמים להרס המבנה החלבוני של השורש ולהקרשה של כלי הדם אשר מזינים את השערה. בנוסף, הבזק קרני האור באורך גל של 940nm , פוגע בהמוגלובין שנמצא בכלי הדם שבשורש השערה, גורם לקרישתו וניתוק השורש מכלי הזנתו.

אילו סוגי שיער ניתנים לטיפול?

הליך הסרת שיער באמצעות לייזר מבוסס על העיקרון הבסיסי של פגיעה בשורש השערה על ידי אנרגיית חום. השיער שברצוננו להסיר חייב להיות כהה יותר מרקמת העור בכדי שהאנרגיה תתרכז בשיער ולא תשרוף את העור.
שיער הניתן לטיפול הוא: שחור, חום ושטני וזאת במידה והוא כהה יותר מרקמת העור. שיער שאינו ניתן להסרה באמצאות מכשור שמבוסס על לייזר הוא: ג'ינג'י, בלונדיני ושיער שיבה. הפגיעה של קרני הלייזר במלנין שבשערה והחום שמועבר לשורש שלה גורמים להרס המבנה החלבוני של השורש ולהקרשה של כלי הדם אשר מזינים את השערה. בנוסף, הבזק קרני האור באורך גל של 940nm , פוגע בהמוגלובין שנמצא בכלי הדם שבשורש השערה, גורם לקרישתו וניתוק השורש מכלי הזנתו.

האם השיערה צומחת כל העת?

לכל שערה בגוף מחזור צמיחה בעל 3 שלבים: anagen (שלב צמיחה), catagen (שלב מנוחה), ו- telogen (שלב נשירה).
אורך כל שלב צמיחה תלוי באזור האנטומי של הגוף, במצב ההורמונלי ועוד. בכדי להרוס את שורש השערה, חייב להיות מגע מלא בין השערה לבין זקיק השערה (השורש). מצב זה מתרחש רק כאשר השערה נמצאת בשלב anagen (שלב צמיחה).
במצב אידיאלי כמות השיער שנמצא בשלב הanagen הוא 15% מכלל השיער באזור.
נתון זה אינדיווידואלי ומשתנה ולעתים ישנם טיפולים עם כמות נמוכה יחסית של שיער בעל פוטנציאל להשמדה.

האם השיערה צומחת כל העת?

לכל שערה בגוף מחזור צמיחה בעל 3 שלבים: anagen (שלב צמיחה), catagen (שלב מנוחה), ו- telogen (שלב נשירה).
אורך כל שלב צמיחה תלוי באזור האנטומי של הגוף, במצב ההורמונלי ועוד. בכדי להרוס את שורש השערה, חייב להיות מגע מלא בין השערה לבין זקיק השערה (השורש). מצב זה מתרחש רק כאשר השערה נמצאת בשלב anagen (שלב צמיחה).
במצב אידיאלי כמות השיער שנמצא בשלב הanagen הוא 15% מכלל השיער באזור.
נתון זה אינדיווידואלי ומשתנה ולעתים ישנם טיפולים עם כמות נמוכה יחסית של שיער בעל פוטנציאל להשמדה.

בכל כמה זמן יש צורך להגיע לטיפול?

הטיפולים נעשים במרווחים של חודש עד 3 חודשים בהתאם לאזור הטיפול.
מטרת ההמתנה היא לטווח את אותן שערות שבטיפול הקודם היו בשלבי המנוחה וההתנתקות וכעת הן בשלב צמיחה.
כשבועיים לאחר הטיפול מתחיל תהליך הנשירה של כל השערות שעברו טיפול כולל אלו שלא נמצאות בשלב הanagen.
הן נשרפו ונושרות כגוף זר. אזור הטיפול נשאר חלק לתקופה שבין חודש עד 3 חודשים. השיער שהיה בטיפול בשלבי המנוחה או ההתנתקות, מקבל רק חלק מאנרגית החום, הוא לא נהרס אך צבעו הופך בהיר יותר, עוביו דק יותר וקצב צמיחתו איטי יותר.
מטיפול לטיפול אנו נראה הופעתן של קרחות ושינוי השיער לפלומתי יותר.

בכל כמה זמן יש צורך להגיע לטיפול?

הטיפולים נעשים במרווחים של חודש עד 3 חודשים בהתאם לאזור הטיפול.
מטרת ההמתנה היא לטווח את אותן שערות שבטיפול הקודם היו בשלבי המנוחה וההתנתקות וכעת הן בשלב צמיחה.
כשבועיים לאחר הטיפול מתחיל תהליך הנשירה של כל השערות שעברו טיפול כולל אלו שלא נמצאות בשלב הanagen.
הן נשרפו ונושרות כגוף זר. אזור הטיפול נשאר חלק לתקופה שבין חודש עד 3 חודשים. השיער שהיה בטיפול בשלבי המנוחה או ההתנתקות, מקבל רק חלק מאנרגית החום, הוא לא נהרס אך צבעו הופך בהיר יותר, עוביו דק יותר וקצב צמיחתו איטי יותר.
מטיפול לטיפול אנו נראה הופעתן של קרחות ושינוי השיער לפלומתי יותר.

מה ההרגשה במהלך הטיפול?

במהלך הטיפול המטופל מרגיש עקצוצים ותחושת חום. אדמומיות מתפשטת באזור הטיפול (עקב היבלעות חלק מאלומת האור גם במלנין של רקמת העור). ניתן לעבוד עם הלייזר בטכנולוגיית SmoothPulse המאפשרת מעבר מהיר מאוד וחוזר על איזור הטיפול באנרגיה נמוכה. טיפול בשיטה זו אינו כואב וMEDIOSTAR הוא בין הלייזרים הבודדים בעולם שעובד בטכנולוגיה זו.

מה ההרגשה במהלך הטיפול?

במהלך הטיפול המטופל מרגיש עקצוצים ותחושת חום. אדמומיות מתפשטת באזור הטיפול (עקב היבלעות חלק מאלומת האור גם במלנין של רקמת העור). ניתן לעבוד עם הלייזר בטכנולוגיית SmoothPulse המאפשרת מעבר מהיר מאוד וחוזר על איזור הטיפול באנרגיה נמוכה. טיפול בשיטה זו אינו כואב וMEDIOSTAR הוא בין הלייזרים הבודדים בעולם שעובד בטכנולוגיה זו.

היכן ניתן להשיג את הטיפול?

הצטרפו עכשיו לתוכנית ההכשרה המתקדמת שלנו

לשאלות ובירורים: 03-6030078